Reintegratie trainingsmodule

Gericht op een snelle, verantwoorde werkhervatting bij arbeidsverzuim of ter voorkoming van dreigend verzuim (regelmatig en/of kortdurend).

Op initiatief van de werkgever of arbodienst wordt een werknemer aangemeld bij FitInvest.

Na een uitgebreide intake, bestaande uit diverse ‘evidence based’ meetinstrumenten, vragenlijsten en fysieke testen, wordt bekeken of ons programma geschikt is voor de werknemer.

Er volgt direct een rapportage naar de bedrijfsarts die, na goedkeuring (financieel akkoord) van de werkgever, de werknemer instuurt. De werknemer volgt vervolgens gedurende 12 weken een fysiek trainingsprogramma waarbij vooral gedragsverandering centraal staat.

Het doel is door middel van zeer geleidelijk opbouwende fysieke training de algehele en lokale belastbaarheid te verhogen.

Het belangrijkste doel is echter inzicht te geven in het eigen gedrag ten aanzien van de pijn en de mogelijkheden die te veranderen.

De training bestaat uit een kennismakingsfase, een re-conditioneringsfase en een werkhervattingsfase. Aan het einde van de training is iedere werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk