Psychologische trainingsmodule

Het doel van deze Psychologische Reïntegratie Module is een snelle en verantwoorde werkhervatting bij (dreigend) arbeidsverzuim. Het betreft veelal stressklachten en burn-out, die meestal voortvloeien uit een vorm van overbelasting. Psychische factoren spelen hierbij een cruciale rol.

Binnen de module wordt gebruik gemaakt van vaste onderdelen en een aantal variabele trainingsonderdelen.

Op initiatief van de werkgever of arbodienst wordt een werknemer aangemeld bij FitInvest.

Middels een uitgebreide intake wordt bepaald of de Psychologische Reïntegratie Module geschikt is voor de cliënt en zo ja: welke trainingsonderdelen geïndiceerd zijn. De intake bestaat uit een tweetal interviews van elk één uur en daartussen zullen diverse ‘evidence based’ vragenlijsten worden afgenomen. Na afloop wordt de gehele intake beoordeeld en met de cliënt besproken.

Ook is het mogelijk dat betrokkene, via één van de andere (fysieke) Trainingsmodules geadviseerd wordt deel te nemen aan de Psychologische Reïntegratie Module. Indien de Psychologische én/of een fysieke Trainingsmodule is geïndiceerd, zal na de verslaglegging een offerte worden uitgebracht. Indien de werkgever hiermee akkoord is dient deze ondertekend te worden geretourneerd, waarna gestart zal worden met de Modules.   

Mocht blijken, dat de Psychologische Reïntegratie Module niet geschikt is voor de cliënt, dan zal dit met opgaaf van redenen aan de cliënt worden mede gedeeld. In alle gevallen vindt binnen zeven dagen een schriftelijke rapportage aan de verwijzer plaats.