Reintegratie

FitInvest heeft trainingsmodules ontwikkeld om werknemers die door klachten van o.a. het houdings- en bewegingsapparaat tijdelijk of voor langere tijd niet meer kunnen werken of dreigen te verzuimen zo snel mogelijk weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Ook het "Chronisch Vermoeidsheids Syndroom" en Burn out zijn klachten die invloed hebben op het werk.

Arbeidsverzuim door bijvoorbeeld rug- of RSI-klachten is een veelvoorkomend probleem binnen bedrijven. Op initiatief van de werkgever of arbodienst wordt een werknemer aangemeld bij FitInvest. Binnen 1 week na ontvangst van de aanmelding wordt met de cliënt een eerste afspraak gemaakt. Om te zorgen voor een snelle reïntegratie worden de volgende trainingsmodules aangeboden:

Reïntegratie TrainingsModule: een fysiek-gedragsmatig programma bij arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Reïntegratie Trainingsmodule: gecombineerd met psychologische counseling: wanneer gedragsmatige zaken een grote rol spelen bij de lichamelijke klachten

Psychogische Reïntegratie TrainingsModule: bij primair psychogene klachten.